Fotovoltika je skvelým spôsobom ako ekologicky získať elektrickú energiu v rodinných domoch ale aj v bytových domoch, či firmách. Štátna dotácia Zelená domácnostiam je podporný program, vďaka ktorému môže Vaša domácnosť získať dotáciu až 4025€.

Naša firma na kľúč zabezpečí výber fotovoltaiky, montáž aj servis + legislatívu, dotáciu a pripojenie na elektrickú rozvodnú sieť.

Ako to už býva zvykom, očakávame veľký záujem o dotáciu na fotovoltiku, preto si treba dohodnúť čo najskôr konzultáciu s našimi odborníkmi o vhodnosti fotovoltiky pre vašu domácnosť a možnostiach získania dotácie.

Samotné poukážky budú vydávané a preplácané zhotoviteľom cca do apríla 2024. Fotovoltaiku s využitím dotácie Zelená domácnostiam je však možné inštalovať aj vopred, ešte pred zaregistrovaním žiadosti a to už od 30. októbra 2023.

1.krok

Kontaktujte nás

Preberieme možnosti z technického aj finančného hľadiska, ako aj výšku možnej dotácie na fotovoltiku.

2.krok

Výber fotovoltaickej elektrárne

Po konzultácií vyberieme pre vás to najvýhodnejšie riešenie a dohodneme sa na cene, termíne realizácie.

3.krok

Preplatenie dotácie

Legalizácia, inštalácia a preplatenie dotácie z programu Zelená domácnostiam.

Výpočet dotácie pre fotovoltaiku v rodinnom dome

Hodnota poukážky pre rodinný dom je 500 €/kW inštalovaného výkonu fotovoltických panelov. Maximálny výkon, na ktorý bude poskytnutá dotácia je obmedzený na 3kW, t. j. vo výške 1 500 €. Avšak v prípade spotreby elektriny v domácnosti vyššej ako 3000 kWh/rok (treba doložiť faktúru za predchádzajúce zúčtovacie obdobie), maximálny výkon, na ktorý bude poskytnutí dotácia je 7 kW = max. 3500 €.
Zvýhodnený finančný príspevok + 15 % získajú domácnosti v rodinných domoch pri inštalácii bezemisných zariadení v oblasti riadenia kvality ovzdušia a domácnosti, ktoré prestanú využívať tuhé palivá.

Dotácia na fotovoltiku pre bytové domy

Výška dotácie je pre fotovoltiku na bytovom dome do výkonu 10,8 kW. Získať môžete 500€ za každý inštalovaný kW panelov. Maximálna výška podpory je však limitovaná na 1 kW výkonu fotovoltických panelov na každý byt v bytovom dome. Aj pri bytových domoch sa uplatňuje zvýhodnenie príspevku + 15 % v prípade inštalácie bezemisných zariadení v oblasti riadenia kvality ovzdušia alebo pre domácnosti, ktoré prestanú využívať tuhé palivá. Maximálna výška príspevku so zvýhodnením je tak 575€ na jeden byt.

Referencie montáže fotovoltiky

Naša firma na kľúč zabezpečí výber fotovoltaiky, montáž aj servis + legislatívu, dotáciu a pripojenie na elektrickú rozvodnú sieť. Pozrite si časť našich inštalácií fotovoltiky.

Získame pre Vás dotáciu na tepelné čerpadlo a fotovoltiku

Naša firma MDM group s.ro. je oprávneným zhotoviteľom fotovoltickej inštalácie a tepelných čerpadiel v zmysle Všeobecných podmienok národného projektu Zelená domácnostiam – www.zelenadomacnostiam.sk.