Slovo fotovoltaika je v súčasnosti čoraz viac skloňovaným slovom – či už v médiách alebo medzi majiteľmi rodinných domov. Čo však toto slovo znamená a aké možnosti ponúka tým, ktorí sa rozhodnú pre moderné využívanie slnečnej energie? Fotovoltaika alebo solar? Hovoríme o tom istom?

Výroba elektriny zo slnka

Zjednodušene povedané, fotovoltaika je priama premena svetla na elektrinu. Solárne panely sú v princípe panely využívajúce energiu slnka. Energiu slnka môžu premieňať na elektrický prúd (fotovoltika) alebo na teplo, ktorého energiu nesie teplonosná tekutá látka (solárne kolektory).

História fotovoltaiky

Fotoelektrický efekt bol prvýkrát zaznamenaný už v roku 1839 francúzskym fyzickom Edmundom Bequerelom, ktorý zistil, že určite materiály produkujú malé množstvo elektrického prúdu pokiaľ sú vystavené svetlu. Avšak až v 60. rokoch minulého storočia bola táto technológia prvýkrát využitá na poskytovanie energie na palube kozmických lodí. Prečo ju teda nevyužiť aj na zemi? Táto myšlienka prišla práve v čase energetickej krízy v 70. rokoch a fotovoltická technológia získala uznanie ako zdroj energie aj pre nevesmírne aplikácie a ľudia objavili obrovský prínos fotovoltaiky aj vo svojich domácnostiach.

Fotovoltaické panely

Solárne kolektory alebo inak povedané slnečné panely umiestnené na najsvetlejších častiach našich príbytkov pozná z videnia takmer každý z nás. Tieto panely v sebe ukrývajú solárne alebo fotovoltaické články vyrobené z rovnakých druhov polovodičových materiálov ako je kremík. Keď svetelná energia zasiahne solárny článok, elektróny sa uvoľnia z atómov v polovodičovom materiály. Ak elektrické vodiče tvoria elektrický obvod, elektróny môžu byť zachytené vo forme elektrického prúdu a teda elektriny. V súčasnosti sú možnosti využitia fotovoltaiky široké – od bežného ohrevu vody, cez vykurovanie fotovoltaikou výhradne však v prechodnom období až po fotovoltaický ohrev bazéna. Je len na vás, aké možnosti chcete využiť a podľa toho sa nastaví veľkosť a typ fotovoltaickej inštalácie.

Fotovoltaické články sú navzájom prepojené, namontované v nosnej konštrukcii a nazývajú sa fotovoltaický modul. Viacero modulov je možné prepojiť a vytvoriť z nich pole. Vo všeobecnosti platí, že čím je plocha modulu alebo poľa väčšia, tým viac elektriny sa vyrobí a dokáže tak pokryť potrebu viacerých spotrebičov. Pri plánovaní montáže fotovoltaických panelov treba mať na zreteli tienenie strechy stromami, či inými budovami. Čiastočné zatienenie, či dokonca značné tienenie celej inštalácie je problém a značne degraduje efektivitu a návratnosť inštalácie.

Podľa času využitia energie v domácnosti môže byť výhodné mať dve polia fotovoltaických panelov, kde jedno pole využíva poobedné slnko – čiže čas, keď sú už všetci doma. Samozrejme ináč sa počíta vhodnosť systému s vlastným akumulátorom a ináč pri ukladaní elektriny do virtuálnej batérie – elektrickej distribučnej siete.

Uhol montáže fotovoltaických panelov

Ak chcete zo solárnych panelov získať čo najviac energie, je potrebné, aby sme ich umiestnili v smere, ktorý zachytáva najviac slnečného svetla – zväčša je to južná strana domu. Správne a premyslené umiestnenie solárnych modulov pomôže zaistiť najvyššiu efektivitu. Ak je to možné, je dobré umiestniť panely na pevné miesto, kde je možné panely podľa potreby manuálne naklápať (sezónne).

Ideálny uhol inštalácie solárnych panelov sa počas roka mení v dôsledku zmien polohy slnka na oblohe. V lete to bude 15 stupňov mínus zemepisná šírka a v zime bude ideálny uhol solárneho panela +15 stupňov k zemepisnej šírke. Napríklad zemepisná šírka Malaciek je 48,4333, čiže zimný uhol je 63 stupňov a letný 33 stupňov. Podľa typu využitia systému tak môžme pri pevnej inštalácii solárnych panelov zvoliť uhol, ktorý je vhodnejší pri vyššom využití v zimnom období. Samozrejme to závisí od viacerých individuálnych faktorov. Panelové systémy „sledujúce“ polohu slnka sú teda najúčinnejšie, ale zároveň aj najdrahšie.

Montáž fotovoltaiky zverte odborníkom

Ak už ste sa v oblasti fotovoltaiky zorientovali a zvažujete využitie slnečného žiarenia vo svoj prospech, obráťte sa na nás. Poradíme vám so všetkými možnosťami, ktoré táto zelená energia ponúka – od odborného návrhu riešenia až po komplexnú montáž fotovoltaiky. Zároveň kvalitne navrhnutý systém zabezpečí to, že nemalá investícia do fotovoltiky sa vám rýchlejšie vráti a zároveň využijete z neho viac energie.

Radi vás navštívime, poradíme a zrealizujeme! Alebo sa zastavte u nás v AFK Malacky.